Snížení energetické náročnosti bytového domu na ulici Hlavní třída 1111/20, 1112/18, Ostrava - Poruba

Programové období: 2014-2020
Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Společenství vlastníků Hlavní třída 1111 a 1112 Poruba
Registrační číslo: CZ.06.2.11/0.0/0.0/16_098/0001866
Zahájení projektu: 1. 7. 2016
Ukončení projektu: 30. 6. 2017
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Předmětem projektu je revitalizace a stavební úpravy bytového domu Hlavní třída 1111/20 a 1112/18 v Ostravě Porubě, jejichž cílem je snížení energetické náročnosti budovy

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 2 961 390,54 Kč
Národní soukromá částka: 6 909 911,28 Kč
 
Celková částka: 9 871 302,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena