Transformace Domova Kamélie Křižanov IV.

Programové období: 2014-2020
Region: Kraj Vysočina
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Kraj Vysočina
Registrační číslo: CZ.06.2.56/0.0/0.0/18_102/0008950
Zahájení projektu: 22. 9. 2017
Ukončení projektu: 15. 5. 2023
Téma projektu: Zaměstnanost a sociální služby

Informace o projektu

Kraj Vysočina realizuje kompletní transformaci Domova Kamélie Křižanov, p. o. V rámci tohoto projektu bude prostřednictvím nové výstavby, vybavení domácností a dalších úprav vytvořeno komunitní bydlení služby pro 12 klientů v Měříně. Ve dvou objektech vznikne zázemí pro poskytování pobytové sociální služby domov pro osoby se zdravotním postižením (2 domácnosti vždy pro šest klientů), vjednom objektu vznikne zázemí pro denní programy a denní stacionář (okamžitá kapacita 8 a 4 uživatelé).

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 43 534 712,14 Kč
Veřejné zdroje ČR: 7 682 596,27 Kč
 
Celková částka: 51 217 308,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena