Úspory energie v bytových domech - ul. Sadová č.p. 604, 605 a 606

Programové období: 2014-2020
Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Statutární město Frýdek-Místek
Registrační číslo: CZ.06.2.11/0.0/0.0/15_018/0001201
Zahájení projektu: 12. 9. 2016
Ukončení projektu: 31. 3. 2018
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Předmětem projektu je modernizace bytových domů na ul. Sadová č.p. 604, 605 a 606. Jde o soubor obytných devítipodlažních panelových domů (blok A, B) propojených jedno (blok D) a dvoupodlažními objekty (blok C). V rámci stavby dojde k zateplení obvodového a střešního pláště včetně výměny oken a dveří a k rekonstrukci balkónů včetně montáže nového zábradlí. Bude provedena oprava okapového chodníku, rekonstrukce hromosvodu a další související práce. V objektu je celkem 156 bytových jednotek.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 7 528 176,18 Kč
Veřejné zdroje ČR: 15 778 870,82 Kč
 
Celková částka: 23 307 047,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena