Vybudování Mateřské školy Drhovy

Programové období: 2014-2020
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Obec Drhovy
Registrační číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/15_013/0000637
Zahájení projektu: 10. 4. 2015
Ukončení projektu: 31. 8. 2017
Téma projektu: Vzdělávání

Informace o projektu

Předmětem projektu je vybudování mateřské školy v obci Drhovy. Vybudování mateřské školy má za cíl řešit zvýšenou poptávku po umístění dětí, která vzniká díky demografickému vývoji v regionu, a nabídnout rodičům a dětem kvalitní a dostupné (fyzicky i ekonomicky) zařízení pro předškolní vzdělávání. Mateřskou školu je plánováno zřídit na pozemku a v budově bývalé obecní školy, která je v současné době nevyužívána. Součástí rekonstrukce budovy školy je bezbariérovost.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 3 953 592,25 Kč
Veřejné zdroje ČR: 697 692,75 Kč
 
Celková částka: 4 651 285,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena