Zlepšení kvality zázemí pro zájmové vzdělávání na ZŠ Vorlina

Programové období: 2014-2020
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Město Vlašim
Registrační číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_053/0004908
Zahájení projektu: 28. 3. 2017
Ukončení projektu: 30. 9. 2018
Téma projektu: Vzdělávání

Informace o projektu

Projekt "Zlepšení kvality zázemí pro zájmové vzdělávání na ZŠ Vorlina" je zaměřen na zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání. Konkrétně se jedná o rekonstrukci dvou odborných učeben pro neformální a zájmové vzdělávání, zkvalitnění bezbariérového vstupu. Díky projektu vznikne multifunkční učebna a polytechnická učebna, šatna s recepcí.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 3 186 997,65 Kč
Veřejné zdroje ČR: 562 411,35 Kč
 
Celková částka: 3 749 409,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena