Cisterciácký klášter Plasy - Obnova opatské rezidence

Programové období: 2014-2020
Region: Plzeňský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Národní památkový ústav
Registrační číslo: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004496
Zahájení projektu: 5. 9. 2016
Ukončení projektu: 30. 6. 2023
Téma projektu: Cestovní ruch a volnočasové aktivity

Informace o projektu

Cílem projektu je stavební obnova, zpřístupnění a zatraktivnění opatské rezidence kláštera Plasy, a to především odstraněním havarijního či nevyhovujícího stavebně-technického stavu částí NKP, zpřístupněním dosud nepřístupných prostor veřejnosti, vybudováním nové expozice - prohlídkové trasy Zámek Metternichů, zvýšením bezpečnosti návštěvníků, zvýšením ochrany budovy i vystavovaných exponátů, vybudováním návštěvnických prostor vč. sociálního zázemí, zpřístupněním části památky imobilním osobám.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 101 770 704,09 Kč
Veřejné zdroje ČR: 17 959 536,02 Kč
 
Celková částka: 119 730 240,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena