Jezuitský kostel v Klatovech

Programové období: 2014-2020
Region: Plzeňský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Římskokatolická farnost Klatovy
Registrační číslo: CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000344
Zahájení projektu: 1. 12. 2015
Ukončení projektu: 31. 7. 2021
Téma projektu: Cestovní ruch a volnočasové aktivity

Informace o projektu

Předmětem projektu je kostel Neposkvrněného Početí Panny Marie a sv. Ignáce v Klatovech, jezuitský. Objekt se nachází na náměstí v MPZ. Společně s Černou věží vytváří nejvýraznější dominantu Klatov. Důvodem stavebních úprav a rest. prací je především nevyhovující až havarijní stav vnějšího pláště i interiéru kostela. Tento stav je nutno neodkladně řešit komplexní opravou. Cílem projektu je zamezit chátrání objektu a jeho výzdoby a rehabilitovat tak vzhled jednoho ze symbolů města Klatovy.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 86 102 240,78 Kč
Veřejné zdroje ČR: 10 129 675,39 Kč
Národní soukromá částka: 5 064 837,70 Kč
 
Celková částka: 101 296 754,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena