Modernizace areálu a zefektivnění správy podsbírek NZM Valtice

Programové období: 2014-2020
Region: Jihomoravský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Národní zemědělské muzeum, s.p.o.
Registrační číslo: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_026/0001560
Zahájení projektu: 15. 12. 2015
Ukončení projektu: 30. 6. 2019
Téma projektu: Cestovní ruch a volnočasové aktivity

Informace o projektu

Předmětem projektu je modernizace areálu a zefektivnění sbírek NZM ve Valticích, které spočívá v rekonstrukci stávajících depozitářů, tvorbě nových expozic a úpravě stávajících expozic a s tím souvisejícím zpřístupnění nových prostor muzea (sklep a půda). Součástí projektu je dále vybudování bezbariérového přístupu do expozic, zvýšení ochrany sbírkových předmětů prostřednictvím doplnění kamerového systému, EZS a vybudováním EPS. Modernizace se dotkne také konzervátorské dílny a digitalizace.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 49 283 955,40 Kč
Veřejné zdroje ČR: 8 697 168,60 Kč
 
Celková částka: 57 981 124,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena