Muzeum automobilů TATRA

Programové období: 2014-2020
Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Moravskoslezský kraj
Registrační číslo: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_026/0001683
Zahájení projektu: 1. 4. 2016
Ukončení projektu: 31. 8. 2021
Téma projektu: Cestovní ruch a volnočasové aktivity

Informace o projektu

Projekt řeší rekonstrukci starého nevyužívaného průmyslového objektu ev. č. 290 v areálu společnosti Tatra trucks, a. s., ve vlastnictví žadatele. Objekt bude fungovat jako nová pobočka krajského Muzea Novojičínska, p. o. Cílem je vytvořit, dostatečně kapacitně vybavenou, jedinečnou expozici v podobě prezentace osobních, nákladních aj. vozidel značky Tatra (vč. dalších značek a historicky cenných průmyslových předmětů) osvětlující a popisující průmyslovou automobilovou tradici zdejšího regionu.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 104 759 990,16 Kč
Veřejné zdroje ČR: 18 487 057,09 Kč
 
Celková částka: 123 247 047,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena