Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p. o. - Depozitáře Otrokovice - pořízení logistických a manipulačních technologií

Programové období: 2014-2020
Region: Zlínský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, příspěvková organizace
Registrační číslo: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_026/0001653
Zahájení projektu: 1. 7. 2016
Ukončení projektu: 31. 12. 2018
Téma projektu: Cestovní ruch a volnočasové aktivity

Informace o projektu

Předložený projekt řeší modernizaci a technické zhodnocení majetku svěřeného do péče Zlínským krajem investicí do modernizace depozitářů (zlepšení zabezpečení objektu, klimatických podmínek pro uchování sbírek, identifikace a inventarizace předmětů, manipulace v depozitáři) a dovybavením konzervátorských dílen novým vybavením a zařízením. Díky projektu dojde k zefektivnění 80% (resp. 12 ks) podsbírek a fondů.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 5 407 938,85 Kč
Veřejné zdroje ČR: 954 342,15 Kč
 
Celková částka: 6 362 281,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena