Provozně nízkonákladový depozitář NZM v Čáslavi

Programové období: 2014-2020
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Národní zemědělské muzeum, s.p.o.
Registrační číslo: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_026/0001661
Zahájení projektu: 1. 3. 2015
Ukončení projektu: 30. 11. 2021
Téma projektu: Cestovní ruch a volnočasové aktivity

Informace o projektu

Projekt řeší vybudování nízkonákladového depozitáře v areálu pobočky Národního zemědělského muzea (NZM) v Čáslavi. Jedná se o dvoupodlažní budovu, jejíž součástí bude mimo jiné konzervátorsko-restaurátorská dílna. Do nového depozitáře budou v budoucnu umístěny předměty z celkem 12 podsbírek, které má NZM v péči. Celková plocha depozitáře bude 5064 metrů čtverečních. Projekt reaguje především na nevyhovující podmínky ve stávajících depozitárních budovách NZM.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 104 322 659,85 Kč
Veřejné zdroje ČR: 18 409 881,15 Kč
 
Celková částka: 122 732 541,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena