Realizace depozitáře pro Vědeckou knihovnu v Olomouci

Programové období: 2014-2020
Region: Olomoucký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Olomoucký kraj
Registrační číslo: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_027/0003166
Zahájení projektu: 3. 2. 2016
Ukončení projektu: 17. 7. 2019
Téma projektu: Cestovní ruch a volnočasové aktivity

Informace o projektu

Projekt Olomouckého kraje řeší zefektivnění ochrany a zpřístupnění knihovního fondu vybudování nového depozitáře Vědecké knihovny v Olomouci. Nový depozitář bude zajišťovat odpovídající parametry pro uchovávání a archivaci knihovního fondu. V novém depozitáři budou vybudovány a vybaveny 3 odborné restaurátorsko-knihovnické dílny a badatelna. Vědecká knihovna je knihovnou s právem povinného výtisku, výstavba nového depozitáře zajistí dostatečnou skladovací kapacitu na přírustky fondu na 30 let.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 99 953 188,90 Kč
Veřejné zdroje ČR: 17 638 798,05 Kč
 
Celková částka: 117 591 987,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena