Rekonstrukce objektu Zámecké lékárny v Třeboni

Programové období: 2014-2020
Region: Jihočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Zámecká lékárna a.s.
Registrační číslo: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004608
Zahájení projektu: 17. 3. 2016
Ukončení projektu: 31. 5. 2022
Téma projektu: Cestovní ruch a volnočasové aktivity

Informace o projektu

Cílem projektu je zpřístupnění veřejnosti celého znepřístupněné křídla tj. Zámecké lékárny, která je součástí Zámku v Třeboni. Projekt řeší úpravu historicky zdevastované budovy, která v současné době nemůže být využívána díky stavebně technickému havarijnímu stavu. Havarijní stav zejména elektřiny a popraskané rozvody vody způsobil, že objekt nelze využívat k žádným účelům.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 79 696 758,55 Kč
Národní soukromá částka: 14 064 133,87 Kč
 
Celková částka: 93 760 892,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena