Revitalizace kaple sv. Anny č. rej. 13756/8-3753 v areálu NKP Olomoucký hrad s kostelem sv. Václava

Programové období: 2014-2020
Region: Olomoucký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Metropolitní kapitula u svatého Václava v Olomouci
Registrační číslo: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_036/0005261
Zahájení projektu: 1. 4. 2017
Ukončení projektu: 31. 12. 2019
Téma projektu: Cestovní ruch a volnočasové aktivity

Informace o projektu

Hlavním cílem předkládaného projektu je zpřístupnění kaple sv. Anny, jako součástí NKP Olomoucký hrad s kostelem sv. Václava veřejnosti, záchrana a ochrana části památkového fondu před špatným technickým stavem, rozšíření nabídky významných atraktivit v oblasti cestovního ruchu a zvýšení potenciálu olomoucké aglomerace. V současné době je kaple sv. Anny využívána jen pro liturgické účely. Záměrem předkládaného projektu je především kompletní renovace (revitalizace) kaple sv. Anny.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 10 841 741,50 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 275 499,00 Kč
Národní soukromá částka: 637 749,50 Kč
 
Celková částka: 12 754 990,00 Kč

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena