Revitalizace NKP Slovenská strela a výstavba depozitáře

Programové období: 2014-2020
Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: TATRA TRUCKS a.s.
Registrační číslo: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0002928
Zahájení projektu: 26. 11. 2015
Ukončení projektu: 31. 10. 2021
Téma projektu: Cestovní ruch a volnočasové aktivity

Informace o projektu

Cílem projektu je zachránit a zpřístupnit významnou národní movitou kulturní památku veřejnosti v původním lesku a zároveň vybudovat vhodný depozitář, který bude umožňovat nejen ochranu této význačné národní kulturní památky, ale nabídne návštěvníkům také jedinečnou expozici, která je přenese do dob minulých. V rámci projektu dojde k restaurování unikátního vozu Slovenská strela a k výstavbě depozitárně -expozičního objektu.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 79 474 072,65 Kč
Národní soukromá částka: 14 024 836,35 Kč
 
Celková částka: 93 498 909,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena