Revitalizace zámku v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi

Programové období: 2014-2020
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Registrační číslo: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004640
Zahájení projektu: 21. 6. 2022
Ukončení projektu: 31. 12. 2023
Téma projektu: Cestovní ruch a volnočasové aktivity

Informace o projektu

Projekt Revitalizace zámku v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi řeší obnovu několika historických objektů v památkově chráněném areálu zámku. Řešenými objekty jsou altán na bastionu, ohradní zeď, Plantáž (bývalá hospodářská část zámeckých zahrad) a skleníky. Dále bude v rámci projektu nainstalován moderní komplexní systém pro zabezpečení zámku. Očekává se, že díky realizaci projektu dojde k záchraně historických objektů a ke zvýšení návštěvnosti zámeckého areálu.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 31 626 099,14 Kč
Veřejné zdroje ČR: 5 581 076,33 Kč
 
Celková částka: 37 207 175,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena