ZCR - Památková obnova Zámku Červená Řečice

Programové období: 2014-2020
Region: Kraj Vysočina
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Zámek Šebestián, družstvo
Registrační číslo: CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000307
Zahájení projektu: 28. 12. 2015
Ukončení projektu: 30. 6. 2023
Téma projektu: Cestovní ruch a volnočasové aktivity

Informace o projektu

Projekt řeší stavebně technickou a památkovou obnovu areálu Zámku Červená Řečice, který je v současnosti nevyužívaný, zchátralý a pro veřejnost z převážné části nepřístupný.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 82 494 438,85 Kč
Národní soukromá částka: 14 557 842,15 Kč
 
Celková částka: 97 052 281,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena