Komunitní centrum Stará Ves nad Ondřejnicí

Programové období: 2014-2020
Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Biskupství ostravsko-opavské
Registrační číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0012514
Zahájení projektu: 5. 2. 2019
Ukončení projektu: 30. 6. 2023
Téma projektu: Regionální rozvoj

Informace o projektu

Cílem projektu je zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucích k sociální inkluzi, vytvořením materiálně a technicky vhodného prostoru výstavbou objektu ve Staré Vsi nad Ondřejnicí. Účelem projektu je realizace sociálních, vzdělávacích, kulturních a rekreačních aktivit, se snahou zlepšit sociální situaci jednotlivců, ale i situaci komunity jako celku. Projekt má dopad na lokalitu MAS Pobeskydí, soustředí se na osoby ohrožené soc. vyloučením, soc. vyloučené a osoby zdravotně znevýhodněné.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 2 999 999,30 Kč
Národní soukromá částka: 157 894,70 Kč
 
Celková částka: 3 157 894,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena