Komunitní centrum ve městě Veltrusy

Programové období: 2014-2020
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Město Veltrusy
Registrační číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0014389
Zahájení projektu: 30. 12. 2020
Ukončení projektu: 31. 10. 2022
Téma projektu: Regionální rozvoj

Informace o projektu

Projekt řeší vybudování komunitního centra ve městě Veltrusy. Vybudování přiměřeného zázemí pomůže k dalšímu rozvoji a posílení přirozených procesů řešení místních problémů. Projekt významně přispěje k naplňování specifického cíle 2.1., neboť zde v souladu s jeho zněním vznikne vybudováním komunitního centra materiálně a technicky vhodný prostor s cílem nastartování komunitní práce.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 2 850 000,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 150 000,00 Kč
 
Celková částka: 3 000 000,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena