Restaurování hlavního oltáře v kostele sv. Anny v Božím Daru

Programové období: 2014-2020
Region: Karlovarský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Město Boží Dar
Registrační číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_073/0011020
Zahájení projektu: 1. 9. 2019
Ukončení projektu: 31. 3. 2022
Téma projektu: Regionální rozvoj

Informace o projektu

Předmětem projektu je restaurování hlavního oltáře v kostele sv. Anny v Božím Daru. Součástí revitalizace budou opatření nezbytná pro plnohodnotné využití kostela, zatraktivnění hlavního oltáře, zvýšení ochrany památky. Jedná se o památku zařazenou na Indikativní seznam světového dědictví UNESCO v kategorii kulturní dědictví, konkrétně Hornická kulturní krajina Erzgebirge/Krušnohoří, rejstř. č. 11820/4-5096.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 3 325 000,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 175 000,00 Kč
 
Celková částka: 3 500 000,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena