Venkovní učebna pro přírodovědné předměty

Programové období: 2014-2020
Region: Jihočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Základní škola Františka Křižíka Bechyně
Registrační číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0017138
Zahájení projektu: 14. 4. 2022
Ukončení projektu: 10. 8. 2022
Téma projektu: Regionální rozvoj

Informace o projektu

Venkovní učebna pro výuku přírodovědných předmětů - Dojde k vybudování zcela nové venkovní učebny pro potřeby praktické výuky, možnost praktického měření, pokusů a vyhodnocování přírodních jevů během celého roku, k úpravám prostor pozemku včetně zeleně.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 406 016,61 Kč
Veřejné zdroje ČR: 21 369,30 Kč
 
Celková částka: 427 386,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena