Vybavení zahradní učebny na Zlaté stezce

Programové období: 2014-2020
Region: Jihočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Základní škola Prachatice, Zlatá stezka 240
Registrační číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0017011
Zahájení projektu: 14. 6. 2022
Ukončení projektu: 30. 9. 2022
Téma projektu: Regionální rozvoj

Informace o projektu

Cílem je pořízení vybavení stávající zahradní učebny ve venkovním areálu Základní školy Prachatice, Zlatá stezka 240, a to pro výuku přírodovědných předmětů. Projekt přispěje k rozvoji klíčových kompetencí žáků školy v oblasti přírodních věd a práce s digitálními technologiemi a zvýší tak jejich budoucí uplatnitelnost na trhu práce, či v navazujícím středním stupni vzdělávání.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 199 422,10 Kč
Veřejné zdroje ČR: 10 495,90 Kč
 
Celková částka: 209 918,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena