ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32 - vybudování zázemí pro technické a řemeslné obory a vybudování učebny přírodních věd

Programové období: 2014-2020
Region: Ústecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Město Litoměřice
Registrační číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0013935
Zahájení projektu: 10. 11. 2020
Ukončení projektu: 11. 3. 2021
Téma projektu: Regionální rozvoj

Informace o projektu

Předmětem projektu je rekonstrukce a vybavení zázemí 2 učeben pro technické a řemeslné obory a vybudování učebny přírodních věd s bezbariérovým přístupem zajištěným schodolezem na Základní škole Litoměřice, Havlíčkova 32.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 900 528,37 Kč
Veřejné zdroje ČR: 100 027,81 Kč
 
Celková částka: 2 000 556,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena