ZŠ Litoměřice, Ladova 5 - rekonstrukce učebny pro moderní výuku cizích jazyků a informatiky

Programové období: 2014-2020
Region: Ústecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Město Litoměřice
Registrační číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0013937
Zahájení projektu: 2. 11. 2020
Ukončení projektu: 24. 5. 2021
Téma projektu: Regionální rozvoj

Informace o projektu

Předmětem projektu je rekonstrukce a vybavení odborné učebny s bezbariérovým přístupem na Základní škole Litoměřice, Ladova 5. Jedná se o rekonstrukci současné učebny v prvním patře budovy na učebnu cizích jazyků, která bude sloužit i pro výuku digitálních technologií.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 553 250,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 81 750,00 Kč
 
Celková částka: 1 635 000,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena