Pořízení automobilu pro pečovatelskou službu

Programové období: 2014-2020
Region: Pardubický kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Město Přelouč
Registrační číslo: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_124/0017042
Zahájení projektu: 20. 10. 2021
Ukončení projektu: 30. 9. 2022

Informace o projektu

Projekt řeší pořízení elektrického automobilu pro Pečovatelskou službu města Přelouč. Díky realizaci projektu dojde ke zkvalitnění služeb poskytované péče.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 095 678,90 Kč
Veřejné zdroje ČR: 193 355,10 Kč
 
Celková částka: 1 289 034,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena