Rozšíření a zkvalitnění činnosti inkubátoru a akcelerátoru XT Park z.ú.

Programové období: 2014-2020
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Praha - pól růstu ČR
Příjemce: XT Park z.ú.
Registrační číslo: CZ.07.1.02/0.0/0.0/17_056/0001334
Zahájení projektu: 1. 8. 2019
Předpokládané datum ukončení: 31. 7. 2020
Téma projektu: Výzkum

Informace o projektu

Předmětem projektu je rozšíření potřebných inkubačních, akceleračních a podpůrných kapacit aktuálně provozovaného inkubátoru se specializací v medicíně a medicíně blízkých oborech. Cílem žadatele je zajistit rozšíření a zkvalitnění činnosti inkubátoru a akcelerátoru v nových prostorech v Branické ulici a zde v období referenčního období 15 let poskytovat služby neziskového zprostředkovatele v oblasti inovací.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 33 931 744,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 30 538 569,60 Kč
Národní soukromá částka: 3 393 174,40 Kč
 
Celková částka: 67 863 488,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena