ARCHA VŮNÍ s.r.o. - sociální podnik v Praze

Programové období: 2014-2020
Region: Hlavní město Praha
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Praha - pól růstu ČR
Příjemce: ARCHA VŮNÍ s.r.o.
Registrační číslo: CZ.07.3.58/0.0/0.0/17_055/0001345
Zahájení projektu: 1. 7. 2019
Předpokládané datum ukončení: 31. 1. 2020
Téma projektu: Podpora podnikatelů

Informace o projektu

Obsahem projektu žadatele ARCHA VŮNÍ s.r.o. je vytvoření udržitelného sociálního podniku v Praze, jenž bude podporovat integraci osob znevýhodněných na trhu práce. Předmětem projektu je nákup vybavení podniku, ve kterému bude provozována zážitková galerie a manufakturní dílna v oblasti vůní, která bude sloužit k posílení sociální soudržnosti a k šíření myšlenek sociálního podnikání v regionu.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 242 059,58 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 242 059,59 Kč
 
Celková částka: 2 484 119,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena