Kuchařky bez domova

Programové období: 2014-2020
Region: Hlavní město Praha
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Praha - pól růstu ČR
Příjemce: Jako doma - Homelike
Registrační číslo: CZ.07.3.58/0.0/0.0/15_003/0000103
Zahájení projektu: 1. 4. 2016
Ukončení projektu: 31. 12. 2016
Téma projektu: Podpora podnikatelů

Informace o projektu

Projekt Kuchařky bez domova si klade za cíl vytvořit kompletní zázemí pro kuchařky bez domova. Realizací projektu vznikne nový sociální podnik, který vytvoří 3 pracovní místa pro ženy ohrožené nebo zažívající bezdomovectví. Další ženy budou v projektu spolupracovat brigádně. Projekt se tak přímo zaměřuje na veřejně prospěšný cíl sociálního začleňování ohrožených a vyloučených osob, svým fungováním navazuje na stávající aktivity samotného žadatele, organizace Jako doma - Homelike o.p.s..

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 739 041,50 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 739 041,50 Kč
 
Celková částka: 3 478 083,00 Kč

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena