Dětská skupina BONA

Programové období: 2014-2020
Region: Hlavní město Praha
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Praha - pól růstu ČR
Příjemce: Centrum sociálních služeb Praha
Registrační číslo: CZ.07.4.67/0.0/0.0/15_004/0000098
Zahájení projektu: 1. 12. 2016
Ukončení projektu: 30. 9. 2017
Téma projektu: Vzdělávání

Informace o projektu

Záměrem projektu jsou stavební úpravy prostor pro dětskou skupinu (děti od 2 let do zahájení povinné školní docházky) ve stávajícím objektu žadatele. Jedná se o změnu využití prostor 2 bytů ve stávajícím objektu - vnitřní stavební úpravy v 1. a 2.NP a úpravu stávající zahrady a dětského hřiště, doplnění herních prvků před objektem a výměna části oplocení. Nová služba nerodičovské předškolní péče v celodenním režimu dle zákona č. 247/2014Sb., a služba krátkodobého hlídání na venkovním hřišti.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 962 285,02 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 569 828,02 Kč
Národní soukromá částka: 392 457,01 Kč
 
Celková částka: 3 924 570,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena