Investice v MŠ U BOBŘÍKA, Praha 13, Podpěrova 1880 do pořízení výukových pomůcek pro práci s dětmi dle jejich SVP a investice do venkovní učebny pro vzdělávání v oblasti přírodních věd, EVVO a polytechnického vzdělávání

Programové období: 2014-2020
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Praha - pól růstu ČR
Příjemce: Mateřská škola U BOBŘÍKA, Praha 13, Podpěrova 1880
Registrační číslo: CZ.07.4.67/0.0/0.0/17_054/0001004
Zahájení projektu: 1. 10. 2019
Předpokládané datum ukončení: 30. 9. 2020
Téma projektu: Vzdělávání

Informace o projektu

Cílem je naplnění SR MAP za účelem zvýšení kvality vzdělávání dětí předškolního věku s ohledem na jejich specifické vzdělávací potřeby. V rámci příprav bylo navrženo nejlepší řešení pro investici, díky které dojde k modernizaci vybavení školy, k vybudování učeben zaměřených na posílení kreativity, manuální zručnosti a vztahu k přírodě i polytechnickým dovednostem předškolních dětí. Investice přispěje k prohloubení spolupráce s okolím, k rozvoji volnočasového vzdělávání a k synergii s OP VVV.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 839 588,50 Kč
Veřejné zdroje ČR: 671 670,80 Kč
Národní soukromá částka: 167 917,70 Kč
 
Celková částka: 1 679 177,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena