Modernizace zařízení a vybavení SPŠD a.s. II.

Programové období: 2014-2020
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Praha - pól růstu ČR
Příjemce: Střední průmyslová škola dopravní, a.s.
Registrační číslo: CZ.07.4.67/0.0/0.0/17_054/0000992
Zahájení projektu: 1. 9. 2019
Ukončení projektu: 30. 11. 2020
Předpokládané datum ukončení: 30. 11. 2020
Téma projektu: Vzdělávání

Informace o projektu

Cílem projektu je modernizace zařízení a vybavení Střední průmyslové školy dopravní a.s. Tohoto cíle bude dosaženo prostřednictvím realizace tří dílčích částí: -modernizace laboratoře diagnostiky vozidel -modernizace dílen odborného výcviku -modernizace videokonferenční učebny. Projekt je v souladu s Krajským akčním plánem vzdělávání v hl.m. Praze. V rámci tohoto plánu jsou definovány výše uvedené projektové záměry školy, na základě kterých je zpracována projektová žádost.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 249 342,50 Kč
Veřejné zdroje ČR: 999 474,00 Kč
Národní soukromá částka: 249 868,50 Kč
 
Celková částka: 2 498 685,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena