Podpora činnosti Regionální stálé konference Karlovarského kraje 2015 - 2017

Programové období: 2014-2020
Region: Karlovarský kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Technická pomoc
Příjemce: Karlovarská agentura rozvoje podnikání, příspěvková organizace
Registrační číslo: CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000069
Zahájení projektu: 1. 11. 2015
Ukončení projektu: 31. 12. 2017

Informace o projektu

Projekt je zaměřen na podporu činnosti Regionální stálé konference Karlovarského kraje (dále RSK) v období 2015 - 2017. Součástí projektu je zajištění administrativní, organizační a koordinační činnosti sekretariátu RSK jako výkonného zázemí RSK, dále zajištění jednání RSK a činnosti pracovních skupin RSK. Předkladatelem projektu je Karlovarská agentura rozvoje podnikání, příspěvková organizace Karlovarského kraje, jež byla usnesením RSK pověřena rolí Sekretariátu RSK.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 3 717 222,77 Kč
Veřejné zdroje ČR: 655 980,49 Kč
 
Celková částka: 4 373 203,00 Kč

©2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena