Podpora činnosti Regionální stálé konference pro území Jihočeského kraje v letech 2022-2023

Programové období: 2014-2020
Region: Jihočeský kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Technická pomoc
Příjemce: Jihočeský kraj
Registrační číslo: CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000292
Zahájení projektu: 1. 1. 2022
Ukončení projektu: 31. 12. 2023

Informace o projektu

Cílem projektu je zajištění fungování Regionální stálé konference v Jihočeském kraji (RSK JK) a plnění jejích úkolů spojených s implementací územní dimenze v programových obdobích 2014-2020 a 2021-2027. Jeho součástí je také zajištění činnosti a financování sekretariátu RSK JK (vč. jeho personálních kapacit), který bude zabezpečovat práci RSK JK po organizační stránce a připravovat podklady pro předávání výstupů z činnosti RSK JK všem relevantním aktérům.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 3 856 730,50 Kč
Veřejné zdroje ČR: 680 599,50 Kč
 
Celková částka: 4 537 330,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena