Podpora činnosti Regionální stálé konference pro území Jihočeského kraje v letech 2016 - 2017

Programové období: 2014-2020
Region: Jihočeský kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Technická pomoc
Příjemce: Jihočeský kraj
Registrační číslo: CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000036
Zahájení projektu: 1. 1. 2016
Ukončení projektu: 31. 12. 2017

Informace o projektu

Cílem projektu je zajištění fungování Regionální stálé konference v Jihočeském kraji (RSK JK) a plnění jejích úkolů spojených s implementací územní dimenze v programovém období 2014-2020. Jeho součástí je také zajištění činnosti a financování sekretariátu RSK JK (vč. jeho personálních kapacit), který bude zabezpečovat práci RSK JK po organizační stránce a připravovat podklady pro předávání výstupů z činnosti RSK JK všem relevantním aktérům.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 2 880 591,58 Kč
Veřejné zdroje ČR: 508 339,70 Kč
 
Celková částka: 3 388 931,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena