Řízení ITI Pražské metropolitní oblasti II.

Programové období: 2014-2020
Region: Hlavní město Praha
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Technická pomoc
Příjemce: Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy
Registrační číslo: CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000122
Zahájení projektu: 1. 1. 2018
Ukončení projektu: 31. 12. 2019
Předpokládané datum ukončení: 31. 12. 2019

Informace o projektu

Cíl projektu je zajistit pokračování v řízení a realizaci Integrované strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti (dále Strategie ITI) v rámci nositele ITI. Výkonem řízení byl Zastupitelstvem hl. m. Prahy pověřen Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (dále IPR Praha), který nadále bude pokračovat ve funkci výkonného týmu nositele a zajistí kapacity nezbytné pro realizaci projektu. Projekt je určen pro pracovníky IPR Praha, kteří budou vykonávat činnost související s řízením Strategie ITI.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 6 881 600,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 214 400,00 Kč
 
Celková částka: 8 096 000,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena