Řízení Strategie integrované územní investice Hradecko-pardubické aglomerace II

Programové období: 2014-2020
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Technická pomoc
Příjemce: Statutární město Pardubice
Registrační číslo: CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000133
Zahájení projektu: 1. 1. 2018
Ukončení projektu: 31. 12. 2019
Předpokládané datum ukončení: 31. 12. 2019

Informace o projektu

Cílem projektu je zajištění řízení Strategie ITI Hradecko-pardubické aglomerace (dále jen Strategie ITI) v rámci plnění role nositele strategie ITI, kterým bylo pověřeno statutární město Pardubice prostřednictvím Magistrátu města Pardubice. Řízení Strategie ITI zajišťuje Odbor rozvoje a strategie, Oddělení implementace Strategie ITI. Projekt je tedy určen pro zaměstnance statutárního města Pardubice, kteří zajišťují řízení Strategie ITI.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 7 972 762,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 406 958,00 Kč
 
Celková částka: 9 379 720,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena