ROZVOJ A ZVYŠOVÁNÍ ABSORPČNÍ KAPACITY

Programové období: 2014-2020
Region: Hlavní město Praha
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Technická pomoc
Příjemce: Ministerstvo pro místní rozvoj
Registrační číslo: CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_001/0000023
Předpokládané datum ukončení: 31. 3. 2018

Informace o projektu

Projekt si dává za cíl ukázat potenciálním žadatelům, žadatelům a příjemcům srozumitelně a přehledně jednotlivé programy a čerpání prostředků z nich. Stěžejní část projektu spočívá v realizaci seminářů pro cílovou skupinu projektu, která ale bude doprovázena i dalšími podpůrnými aktivitami. Budou vytvářeny také vzdělávací materiály pro cílovou skupinu a také lektory seminářů, jenž budou moci být využívány i po ukončení projektu v rámci jeho udržitelnosti.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 15 836 678,10 Kč
Veřejné zdroje ČR: 2 794 707,90 Kč
 
Celková částka: 18 631 386,00 Kč

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena