Zprostředkující subjekt integrované územní investice Hradecko-pardubické aglomerace

Programové období: 2014-2020
Region: Pardubický kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Technická pomoc
Příjemce: Statutární město Pardubice
Registrační číslo: CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000076
Zahájení projektu: 1. 6. 2016
Ukončení projektu: 31. 5. 2018

Informace o projektu

Hradecko-pardubická metropolitní oblast bude v programovém období 2014-2020 aktivně využívat nový územní nástroj ITI. Podmínkou pro uplatnění nástroje ITI je existence Integrované strategie rozvoje metropolitní oblasti a výkon funkce zprostředkujícího subjektu u nositele integrované strategie.Statutární město Pardubice bude tedy v přenesené působnosti zajišťovat výkon zprostředkujícího subjektu ITI. Tyto nové, dosud neřešené kompetence vyžadují doplnění personálních kapacit ve výši 4 pracovníků.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 4 091 730,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 722 070,00 Kč
 
Celková částka: 4 813 800,00 Kč

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena