Obnova technické podpory k testovacímu prostředí MS2014+

Programové období: 2014-2020
Region: Hlavní město Praha
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Technická pomoc
Příjemce: Ministerstvo pro místní rozvoj
Registrační číslo: CZ.08.2.125/0.0/0.0/15_002/0000134
Zahájení projektu: 23. 2. 2018
Ukončení projektu: 30. 6. 2018
Předpokládané datum ukončení: 30. 6. 2018

Informace o projektu

Obnova (prodloužení) technické podpory (licencí) k MMR již vlastněným HW prvkům. Na těchto HW prvcích běží testovací prostředí systému MS2014+. HW je využíván pro provoz systému MSC2007 a jako záloha pro systémy Monit7/Benefit7. Tyto systémy jsou nezbytné pro poskytování výstupů při čerpání z ESIF programového období 2007-2013. Projekt vychází z projektu CZ.1.08/2.1.00/10.00081 a následně od 1. 1. 2016 do 22. 2. 2017 z projektu CZ.08.2.125/ 0.0/0.0/15_002/0000061.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 121 291,27 Kč
Veřejné zdroje ČR: 197 874,93 Kč
 
Celková částka: 1 319 166,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena