Provozování Manažerského informačního systému nad Datovým skladem

Programové období: 2014-2020
Region: Hlavní město Praha
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Technická pomoc
Příjemce: Ministerstvo pro místní rozvoj
Registrační číslo: CZ.08.2.125/0.0/0.0/15_002/0000052
Zahájení projektu: 1. 12. 2015
Ukončení projektu: 31. 12. 2018

Informace o projektu

Základním řešením Manažerského informačního systému nad Datovým skladem (MIS/DWH) je poskytování srovnatelných, věcně správných dat a aktuálních dat pro podporu řízení a manažerské rozhodování. Data o čerpání finančních prostředků programového období 2007-2013 transponovaná do DWH využívá MIS pro jak pro administraci, tak pro kvalitní a rychlé výstupy MIS, které jsou vhodné i pro prezentaci výsledků a výkaznictví.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 8 256 874,50 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 457 095,50 Kč
 
Celková částka: 9 713 970,00 Kč

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena