Inovace chovu dojnic v ekologickém systému chovu

Programové období: 2014-2020
Region: Kraj Vysočina
Evropský fond: EAFRD
Operační program: Program rozvoje venkova
Příjemce: František Hájek
Registrační číslo: 16/002/16210/563/000001
Zahájení projektu: 23. 1. 2017
Ukončení projektu: 3. 11. 2017
Téma projektu: Rozvoj venkova a zemědělství

Informace o projektu

Projekt řeší zavedení inovativního přístupu k chovu holštýnských dojnic v ekologickém systému zlepšením celkové techniky a technologie chovu v průběhu celého mezidobí. Předmětem byla výstavba nové stáje pro chov dojnic s novými prvky ustájení, dojení, řízení managementu stáda a řízení mikroklimatu a nakládání s odpady z živočišné produkce. Po výstavbě nové stáje došlo u dojnic ke zlepšení všech parametrů welfare. Stáj je vybavena řadou prvků, které napomohli mimo jiné ve zvýšení průměrné mléčné užitkovosti, zlepšení parametrů reprodukce (zlepšená detekce říje) a zlepšení zdravotního stavu dojnic. Vše je navíc podpořeno elektronickou evidencí z dojícího robota, která je užitečným prostředkem pro řízení managementu stáda dojnic v ekologickém chovu
 

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 5 377 927,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 5 377 927,00 Kč
 
Celková částka: 10 864 500,00 Kč

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena