Inovace ve zpracování půdy

Programové období: 2014-2020
Region: Pardubický kraj
Evropský fond: EAFRD
Operační program: Program rozvoje venkova
Příjemce: Zemědělské a obchodní družstvo "Bratranců Veverkových" Živanice
Registrační číslo: 16/002/16210/453/000008
Zahájení projektu: 16. 1. 2017
Ukončení projektu: 30. 10. 2018
Téma projektu: Rozvoj venkova a zemědělství

Informace o projektu

Jedná se o projekt na pořízení a vývoj inovativních technologií ve spolupráci ze zemědělským výzkumem, které umožní nové technologické postupy ve zpracování půdy a setí v odvětví rostlinné výrobě, umožní v důsledku zavedení úsporu energie, úsporu spotřeby hnojiv a dále zde budou i ekologické dopady a to především v menší potřebě přejezdů po pozemcích, které v důsledku sníží míru utužení půdního profilu. Inovativní způsob kypření a setí utužených horizontů půdy umožní obnovení infiltračních schopností půdy, v důsledku dojde k většímu zadržování vody v krajině a eliminují se dopady působení vodní eroze. Technologie umožní současné inovativní profilové hnojení půdy, které umožňuje přesnější dávkování hnojiv v kontextu s diagnostikou potřeby hnojení, umožní snížit riziko ohrožení životního prostředí včetně kvality vod.
 

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 220 175,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 244 825,00 Kč
 
Celková částka: 2 465 000,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena