Vývoj nových postupu a technologií v zemědělské prvovýrobě

Programové období: 2014-2020
Region: Pardubický kraj
Evropský fond: EAFRD
Operační program: Program rozvoje venkova
Příjemce: Zemědělské družstvo Radiměř
Registrační číslo: 16/002/16210/453/000042
Zahájení projektu: 30. 1. 2017
Ukončení projektu: 30. 4. 2019
Téma projektu: Rozvoj venkova a zemědělství

Informace o projektu

Cílem projektu bylo pořízení a zavedení do běžného používání v rostlinné výrobě šetrných
postupu pro pudu a životní prostředí, založené na vývoji (1) technologie vertikální základní přípravy půdy hlubokým dlátovým kypřením, společně s profilovým hnojením pud do rýh (řádku) pro budoucí porosty hlavních polních plodin (pšenice a řepky a dále kukuřice pro produkci píce), pro zajištění ochrany pudy a zvýšení vegetačního komfortu plodin (2) technologie jemné variabilně nastavitelné předseťové přípravy půdy s hnojením seťového lůžka, pro zabezpečení vyrovnaného vzcházení a kontinuální výživy rostlin a (3) technologie péče o pudu po sklizni, s efektivním zapravením posklizňových zbytku, při současném vyrovnání dusíkové deprese pro včasný a pozvolný nástup rozkladu v půdě.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 5 498 866,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 5 609 956,00 Kč
 
Celková částka: 11 108 822,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena