Vodohospodářská opatření Bořislav

Programové období: 2014-2020
Region: Ústecký kraj
Evropský fond: EAFRD
Operační program: Program rozvoje venkova
Příjemce: Obecní úřad Bořislav
Registrační číslo: 18/000/0431b/342/000016
Zahájení projektu: 22. 2. 2018
Ukončení projektu: 6. 2. 2020

Informace o projektu

Projekt, který je financovaný z Programu rozvoje venkova 2014–2020,se zaměřuje na pozemkové úpravy. Předmětem projektu je řešení akumulace vody v krajině, zpřístupnění pozemků majitelům a vybudování interakčního prvku. Bořislavská nádrž - v rámci ochrany níže položeného území byla navržena revitalizace původní nádrže z 60 let minulého století (nefunkčního bazénu) tak, aby ho bylo možno začlenit do krajiny s předpokládanou funkcí krajinotvorných prvků na ochranu vodní fauny a flóry. Současně s tím byl navržen i předřazený suchý poldr, který má funkci retenční a záchytnou (pro naplaveniny Bořislavského potoka).
      

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 10 865 382,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 11 084 886,00 Kč
Soukromé zdroje: 1 340 069,00 Kč
 
Celková částka: 23 290 337,00 Kč

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena