Výstavba retenční nádrže Pazderka

Programové období: 2014-2020
Evropský fond: EAFRD
Operační program: Program rozvoje venkova
Příjemce: Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Registrační číslo: 16/002/08310/120/000024
Zahájení projektu: 1.12.2017
Ukončení projektu: 26.4.2017
Téma projektu: Rozvoj venkova a zemědělství
Stav projektu: Dokončený

Jedná se o výstavbu retenční nádrže se zemní sypanou hrází a funkčními objekty. Projekt je realizován zejména z důvodu akumulace vody v krajině, snížení velkých vod, zvýšení biodiverzity a jako krajinotvorný prvek.
 

Výše dotace EU: 325 314,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 331 887,00 Kč
 
Celková částka: 657 201,00 Kč
 

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena