Modernizace akvakultury Rybářství Doksy spol. s r.o. - pořízení dopravního prostředku do 12 t

Programové období: 2014-2020
Evropský fond: EFF
Operační program: Operační program Rybářství
Příjemce: Rybářství Doksy spol. s r.o.
Registrační číslo: CZ.10.2.102/2.2/1.0/16_005/0000188
Zahájení projektu: 1. 11. 2016
Ukončení projektu: 1. 9. 2017
Téma projektu: Podpora podnikatelů

Informace o projektu

Projektem byl podpořen nákup dopravního prostředku do 12 t pro účely Rybářství Doksy spol. s.r.o., a to pro zajištění bezpečné dopravy obsluhy  chovu ryb a kvalitní přepravy živých ryb ( zlepšení welfare).

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 505 125,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 168 375,00 Kč
Soukromé zdroje: 673 500,00 Kč
 
Celková částka: 1 347 000,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena