Stavební úpravy - výtažníky

Programové období: 2014-2020
Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: EFF
Operační program: Operační program Rybářství
Příjemce: DENAS, spol. s r.o.
Registrační číslo: CZ.10.2.102/2.2/1.0/20_018/0001156
Zahájení projektu: 1. 9. 2020
Ukončení projektu: 31. 3. 2021
Téma projektu: Podpora podnikatelů

Informace o projektu

Předmět projetu byl zaměřen na stavební úpravy výtažníků a na pořízení zařízení k vlastní produkci ryb.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 139 850,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 46 617,00 Kč
Soukromé zdroje: 186 468,00 Kč
 
Celková částka: 372 935,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena