Poznejte kulturní a přírodní dědictví příhraničního regionu na Evropském zeleném pásu podél Železné opony na kole

Programové období: 2014-2020
Evropský fond: ERDF
Operační program: INTERREG V-A Rakousko - Česká republika
Příjemce: Weinviertel Tourismus GmbH
Registrační číslo: ATCZ74
Zahájení projektu: 1. 10. 2016
Ukončení projektu: 30. 12. 2019

Informace o projektu

Projekt je zaměřen na popularizaci přírodních, kulturních a turisticky zajímavých míst česko-rakouského příhraničí podél mezinárodní cyklostezky EuroVelo13. Železná opona dělila Evropu přibližně 40 let na východní a západní část. Podél tohoto tehdejšího pohraničního pásma vznikl tzv. Zelený pás. Již několik let vznikají iniciativy zpřístupnit tento Zelený pás prostřednictvím 10.400 km trasy Iron Curtail Trail. Mezi Gmündem/Č. Velenicemi a Hohenau/Mor. Svätým Jánom vede označený úsek EuroVelo 13 o délce 329 km územím Rakouska (regionem Weinviertel a Waldviertel) a ČR (přes kraj Jihočeský, Vysočina a Jihomoravský). Stezka odkrývá biotopy, procházející dřívější uzavřenou zónou, vzniklé díky desetiletí vynuceného klidu a odloučenosti. S výjimkou míst, patřících ke světovému kult. dědictví UNESCO (Lednice či Valtice), není rozmanitost kult. a krajinných pamětihodností a pozoruhodností této oblasti doposud odpovídajícím způsobem odhalena, užívána a uvedena na trh.

Projektoví partneři:
  • Destination Waldviertel GmbH
  • Jihomoravský kraj
  • Centrála cestovního ruchu – Jižní Morava z.s.p.o.
  • Nadace Partnerství
  • Vysočina Tourism příspěvková organizace
  • Jihočeská centrála cestovního ruchu

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 589 525,52 EUR
Veřejné zdroje: 280 504,53 EUR
 
Celková částka: 1 870 030,00 EUR

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena