Školení, koučing & integrační modely pro poradce/poradkyně pro nezaměstnané nad 50 let v Jihočeském kraji a Horním Rakousku

Programové období: 2014-2020
Region: Jihočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: INTERREG V-A Rakousko - Česká republika
Příjemce: Berufsförderungsinstitut Oberösterreich
Registrační číslo: ATCZ68
Zahájení projektu: 1. 9. 2016
Ukončení projektu: 31. 8. 2019

Informace o projektu

Soubor opatření proti rostoucí míře nezaměstnanosti u věkové skupiny 50+ v česko-rakouském pohraničí. Jednalo se zejména o rozvíjení dobrého přístupu firem a veřejných zařízení a o vzájemnou komunikaci relevantních aktérů v této problematice. Partneři projektu připravili za tímto účelem přeshraniční společná školení a etablovali síť expertů. Školení byla určena zejména pro poradce a poradkyně pro starší nezaměstnané a osoby odpovědné za lidské zdroje z firem. Výsledky byly představeny na transferové konferenci a byly shrnuty i v podobě příručky. 

Projektový partner:
Jihočeská rozvojová, o. p. s.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 115 293,22 EUR
Veřejné zdroje: 12 324,08 EUR
Soukromé zdroje: 8 021,78 EUR
 
Celková částka: 135 639,00 EUR

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena