Ekologické polymery na biologickém základě

Programové období: 2014-2020
Region: Jihočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Program přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020
Příjemce: Universität Bayreuth
Registrační číslo: 123
Zahájení projektu: 1. 7. 2016
Ukončení projektu: 30. 6. 2019

Informace o projektu

Společný výzkum zaměřený na hedvábí. Strojírenská fakulta Universität Bayreuth ho zkoumala z hlediska vědy o materiálech a biotechnologií. Biologický výzkum provádělo Biologické centrum AV ČR. Komplementarita představovala ideální podmínky pro spolupráci. Projekt předpokládal tři výzkumné aktivity - analýzu diverzity hedvábí a biotechnologickou produkci biopolymerů, vývoj biopolymerních materiálů pro aditivní výrobu tkáňových podpůrných struktur a materiálu na podporu hojení ran a výzkum biologické kompatibility podpůrných 3D tkáňových struktur.

Projektoví partneři: 

  • Universität Bayreuth - vedoucí
  • Biologické centrum AV ČR, v. v. i.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 838 163,18 EUR
Veřejné zdroje: 147 911,19 EUR
 
Celková částka: 986 074,00 EUR

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena